loading

چشم انداز و ماموریت شرکت آتی تدبیر دیبا

شرکت «آتی تدبیر دیبا» به دنبال ایجاد یک مجموعه کامل برای انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و تولید محصولات چوبی اعم از واردات و صادرات چوب خام، تولید چوبهای گرمادیده و مصنوعات چوبی در قالب برندهای مختلف است. این مجموعه میکوشد تا از طریق همکاری با مجموعه های داخلی و بین المللی و با کمک متخصصین و بازرگانان با تجربه و دلسوز عرصه چوب و مصنوعات چوبی به یاری ایزد منان به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.

مأموریت کارخانه تولید ترمو وود، با برند مرس چوب، تولید بهترین چوب ترمو (چوب گرما دیده) در سطح کشور میباشد که با کمک تکنولوژی روز دنیا (تکنولوژی آلمان و فنلاند) به این سترگ دست یافته است، این مجموعه همچنین در حال به روز رسانی و تجهیز خود در عرصه فرآوری و درصدد دریافت استانداردهای روز دنیا در این خصوص میباشد. ارتقاء ظرفیت تولید به دو برابر ظرفیت فعلی خود از جمله مواردی است که در رأس مأموریت این کارخانه قرار دارد و پس از سال اول به چهار برابر خواهد رسید.

مأموریت تیم بازرگانی شرکت آتی تدبیر دیبا، با برند آتی تد، واردات چوب از روسیه و فنلاند و شمال اروپا میباشد. ایجاد تیم متخصص در زمینه واردات و همچنین صادرات چوب به خارج از کشور، یکی دیگر از مواردی است که در تعریف دستور مأموریت کارخانه قرار دارد. این تیم ملزم به تأمین و بسترسازی مناسب جهت صادرات محصولات شرکت و کارخانه های تحت پوشش و طرف قرارداد شرکت آتی تدبیر دیبا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه میباشد.

به یاری ایزد تعالی و دستان پرتوان جوانان ایرانی موفقیت این تیم را تضمین میکنیم، در این راستا از کلیه بازرگانان و صاحبان خرد و تجربه نیز دعوت میکنیم در تحقق این امر خطیر با ما همکاری نمایند.

پیروز و بهروز باشید